Saame tuttavaks

Vabakutseline - Infoteenused -
Sisuloome

Olen Virge Rebane, ettevõtte juht ja asutaja. Minus saavad kokku sisekommunikatsiooni sisulooja, andmekaitsespetsialist ja karjääriinfo konsultant, mis on omanäoline kombinatsioon tänase organisatsioonimaailma erinevatest vajadustest. Olles info- ja teadmusjuhtimise magister, jõudsin tõdemuseni, et olen omandanud äärmiselt laiahaardelised teadmised, mis on niivõrd universaalsed, et neid läheb vaja enamikes struktuuriüksustes. Nüüdseks olen üles leidnud oma tugevustele tugineva kombo, mille lahutamatuteks osadeks on kirglik kirjutamise tahe, entusiasm infootsingute läbiviimise vastu ja soov suhelda juhtide ning nende tiimiliikmetega, kelle koostöö vajab sageli sisekommunikatsiooni alast tuge, mis aitab organisatsioonil sujuvamalt eesmärgi poole liikuda.

Töötasin 2,5 aastat Omnivas olles Tallinna Kullerpunkti ja tugiteenuste grupi klienditeeninduse konsultant. Lisaülesandeks samas ettevõttes oli tegeleda infohalduse olukorra kaardistamisega, süsteemse tulemuste kirja panemisega, järelduste tegemisega ja soovituste andmisega. Lisaks töökogemusele Omnivas, olen töötanud kokku neli aastat raamatukoguhoidjana Kuusalus ja Tallinna Keskraamatukogus. Läbi töökogemuse olen näinud kõnekeskuste infoküllast töökeskkonda ja panganduse valdkonna täpsust ja numbrite taga olevat infosüsteemide rohkust, millest andmed kokku oli vaja korjata. 

Minu suurimaks kireks ja huvialaks on töötamine informatsiooni, andmete ja teabega. Olen eesmärgiks võtnud oma tugevuste rakendamise, et läbi minu kirglikkuse saaks muutuda paljude tiimide ja juhtide vaheline suhtlus informeeritud suhtluseks, mille märksõnadeks on “Õigel ajal õiges kohas!”  Olen valmis looma uusi tekste, õppematerjale ja juhendeid. Julgen infot koguda juhtidelt, et protsessid saaksid kirjeldatud ja neisse oleks sisse disainitud ka andmekaitse reeglitega seonduvad mehhanismid. Usaldusliku ja sõbraliku suhtluse kaudu toetan inimesi nende uute karjäärivalikute teekonnal.

Üks huviala, mida läbi InfiBirdi saan teostada, on pakkuda inimestele oma arvamusel põhinevaid ja infoteadlase vaatenurgast lähtuvaid artikleid. Lugejate huvi kasv “InfiBird Infojuht” blogi artiklite vastu on ilmekas näide ja positiivne motivatsiooni allikas minu jaoks, et selle sisu on kellegi jaoks kuskil väga vajalik. Tundes tänapäeva sotsiaalmeedia, veebipoodide, kommunikatsiooni, turunduse, logistika, raamatukogude ja teiste valdkondade organisatsioonide vajadusi, siis üheks läbivaks ja suurimaks vajaduseks igas sektoris on infohaldamine, süstematiseerimine, uue sisu loomine. Seega igal nädalal ilmub minu blogis 1-2 uut blogiartiklit, mis arutlevad Eesti meediamaastikul aktuaalsetel teemadel, mis üht või teistpidi puudutavad sisekommunikatsiooni, karjääri, juhtimise, andmekaitse vms teemasid. 

 

“InfiBird Infojuht” blogi saab lugeda siin: https://infibirdinfojuht.blogspot.com/

 


Minu tehtud tööde portfoolio


250+ artiklit eesti keeles (toote kirjeldused moe valdkonnas riiete, jalatsite, aksessuaaride jmt kohta), mis sisaldavad 300-500 sõna.

90+ Infoülevaadet ja arvustust ning loomingulised vabalt valitud teemal “Link building articles” eesti keeles, mis sisaldavad 450-2500 sõna.

20+ tõlget inglise – eesti keelesuunal, mis sisaldavad 250-3000 sõna.

40+ Blogi artiklit InfiBird Infojuht blogis, mis on leitav siin: https://infibirdinfojuht.blogspot.com/. Blogi teemad kuuluvad infojuhtimise, teadmusjuhtimise ja kommunikatsiooni valdkonda.

Artiklite küljendamine EPUB failiks (kasutades Adobe.com InDesign tasulist rakendust).

Tööportaali Kandideeri.ee müügipartneri roll – eesmärk oli aidata leida tööandjad, kellel on huvi ja vajadus avaldada töökuulutusi, et leida parimad töötajad erinevate ametikohtade täitmiseks.

Rahvusvahelise ettevõtte Appen projektitöö, mille eesmärk oli transkribeerida eestikeelseid audiofaile.

 

 

 

etEstonian