infibird OÜ


Ettevõttest InfiBird OÜ

Digitaalsed võimalused ja tehnilised lahendused arenevad küll kiiresti edasi, kuid sisulise infohalduse ja infojuhtimisega ei jõua arenevad ettevõtted nii kiiresti tegeleda. Eriti keeruliseks muudab olukorra informatsiooni üleküllus, mis tekitab vajaduse infot kiiresti leida, säilitada otstarbekalt, hoida andmebaasid ajakohasena ning infoliikumise heal tasemel korraldamine ja juhtimine on igapäevased head lahendust vajavad tegevused. InfiBird OÜ soovib oma kliendile pakkuda teenuste valikut, mille abil on võimalik ettevõtte sisest kommunikatsiooni, infoliikumist, infohaldust ja infojuhtimist efektiivsemaks muuta.

InfiBird OÜ pakub teenuseid, mille hulka kuuluvad infovajaduse kindlaks tegemine erinevates töögruppides ja omavahel koostööd tegevates struktuuriüksustes. Infoliikumise ja infosüsteemide olukorra kaardistus ja analüüs, et anda väljundina soovitusi parendusettepanekute näol. Sisekommunikatsiooni poole peal infojuhtimise analüüs siseveebi näol (kõigi linkide töökorras oleku kontrollimine, vananenud info ja mitte töötavate linkide nimekirja koostamine, siseveebi täiendamiseks ja parandamiseks infoarhitektuurilised ja muud ettepanekud. Sama saaks teha ka ettevõtte mahuka kodulehe jaoks). Andmebaaside analüüs, korrastamine, uuel platvormil loomine.

Missioon

InfiBird OÜ missioon on pakkuda professionaalseid infoteenuseid Eesti infoküllastele ettevõtetele, arendada teenuseid ja olla paindlik vastavalt nõudliku kliendi soovidele ja vajadustele.

Slogan

Infolinnuke otsib, säilitab, edastab ja haldab, et Sulle jääks rohkem aega Oma töö tegemiseks!