infibird OÜ


Uuringud ja info loomine

Teenuste kirjeldused

Infovajaduse uuringud
- Ametijuhendite analüüs, dokumentide analüüs, parimate praktikate ülevaadete koostamine, infoliikumist takistavate tegurite väljaselgitamine.

Ettevõtte teadmusbaasi loomine
- Tööprotsesside uuringud, tööprotsessikirjeldused kirjalikul kujul, koolitusmaterjalide loomine elektrooniliselt ja paberkandjal.

Infoülevaadete koostamine
- Vajalikul teemal info kogumine, süstematiseeritud kujul esitamine koos algallikate korrektsete viidetega.

Infootsingu teostamine
- Erinevatest veebiallikatest info kogumine soovitud teemal. Näiteks mõne spetsialisti või juhi jaoks assisteeriva ülesandena. Sama tegevus sobib ka ettevõtte jaoks mõne olulise projekti ettevalmistamisel toetava ülesandena jättes nii spetsialistidele kui ka juhtidele rohkem aega oma sisulise töö tegemiseks.