infibird OÜ


Sisuline infohaldus

Teenuste kirjeldused

Siseveebi korrastamine, vajadusel loomine
Sisendi info kogumine, toimetamine, üles laadimine, vananenud info tuvastamine-eemaldamine, värske ja ajakohase info kogumine, toimetamine ja üles laadimine.

Andmebaaside korrastamine
Vananenud andmete eemaldamine, uute andmete sisestamine.

Ettevõtte sisese raamatukogu loomine ja olemasoleva korrastamine
Raamatute tellimise vajaduse uuring, raamatute tellimine, andmebaasi (nimestiku) koostamine, süsteemne riiulitele paigutamine. Olemasoleva raamatukogufondi puhastamine aegunud raamatutest, uue kirjanduse tellimise ettepanekute uuringu läbiviimine.

Läbiviidud uuringute tulemusel soovituste-lahenduste juurutamine
Olenevalt projekti sisust ja ettevõtte soovidest ning võimalustest on võimalik pakkuda tuge soovituste ja lahenduste juurutamisel.

Projekti jooksul kogutud andmete soovitud kujul esitamine
Erinevad andmed ja info, mida koguti dokumentide, intervjuude, tabelite, aruannete või mingil muul kujul – nende esitamine ettevõttele soovitud kujul.