Kas oled juhi või oma ala spetsialistina pannud ootele tööülesandeid, mis ei oma tänasel päeval või ka paari kuu jooksul ära tegemise ja lõpetamise tähtsust? Kas sead oma tööülesanded tähtsuse järjekorda, alustades nendest, mis tuleb kiiresti ära teha? Algab järgmine kuu ja sellest veel järgmine ja nii edasi. Ikka leidub mingi ülesanne, mille tegemiseni kuidagi ei jõua. Kuid lõputult ei saa ju ülesandeid edasi lükata.

Mida sellises olukorras teha?

Vajadus on lisatöökäte järgi, kes teeks ära selle osa tööst, mis on oluline, kuid endal ei jää piisavalt aega teostuse jaoks. Samas on selge, et seda tööd jätkuks vaid mõneks kuuks või pooleks aastaks ning seetõttu ei pea vajalikuks uue töötaja palkamist, sest pikas perspektiivis stabiilset töökohta pakkuda pole.

Siinkohal saab aidata teenuse pakkuja, kes osutab infoteenuseid, mille abil on võimalik ettevõtte sisest infojuhtimist toetada erinevate teenuste ja lahendustega. Teenuse pakkujaga on võimalik luua koostöö leping, mille raames kirjutatakse projekt, kus lepitakse kokku vajadusest tingitud eesmärgid, tööülesanded ja nendega koos ka lõpplahenduse pakkumise tingimused.

Mida võidab kliendiks olev ettevõte, kes teenust sisse ostab?


  •  Aega keskenduda oma sisulisele tööle.
  •  Ootel olnud tööülesanded saavad tehtud.
  •  Infojuhtimisega tegelemine muutub sujuvamaks ja efektiivsemaks.
  •  Töötajad saavad asjatundlikku tuge oma tööülesannete täitmiseks.